Poolfilter renar på ett naturligt sätt

Poolfilter är till för att rena poolen från smuts och partiklar på ett naturligt sätt. Det ger ett fräscht vatten som gör badupplevelsen ännu mer behaglig.

När du väljer ett sandfilter för att rena din pool blir ditt vatten rent på samma sätt som det blir i naturen. Regnvatten kommer på marken och filtreras genom jordlagren för att komma ner till grundvattennivån. Ett sandfilter bygger på samma princip, men renar ditt poolvatten i ett slutet system.

Sand har naturliga filtreringsegenskaper och ett sandfilter är en av de mest underhållsfria och effektiva metoder som finns för rening av vatten. Ett poolfilter innehåller en mycket finkornig sand med de rätta egenskaper som behövs för vattenrening. Sanden är så tätt packad att även hår och andra små partiklar som kan finnas i vattnet tas bort.

Med rätt poolfilter vet du att vattnet håller sig rent

Ditt poolvatten filtreras genom ett poolfilter så att vattnet leds in i filtret uppifrån och sedan pressas ner genom sanden. Smuts och småpartiklar fastnar i sanden och det vatten som sedan kommer ut från botten av filtret är klart och rent. Eftersom ditt poolfilter samlar upp smuts och hår behöver du därför tänka på att rengöra det regelbundet med backspolningar.

En gång om året behöver du rengöra ditt poolfilter genom att följa de instruktioner du fick från det företag där du skaffade poolen. Viktigt att komma ihåg är att poolfilter tar bort partiklar men är inte bakteriedödande utan behöver kompletteras med poolkemi för att hålla vattnet fritt från farliga bakterier.