Hjälp vid bodelning

Det är inte alltid som man gör en bodelning vid en separation, eller vid ett dödsfall. Men det är alltid bra att ta hjälp för att allt ska gå rätt till.

En bodelning innebär att man i ett juridiskt dokument specificerar ett pars enskilda egendom. Det kan vara sådant som man har ärvt, haft med sig i boet eller fått som gåva. Men det kan även vara så att man gör en delning av något som man äger tillsammans och har köpt under relationen.

Behovet av att göra en bodelning, under en relation, kan uppstå om båda parter har barn sedan tidigare. Men det kan även kännas som en trygghet för båda parter, som gör att man aldrig behöver oroa sig om relationen skulle avslutas. Eller om en part skulle gå bort. Men för att allt ska gå rätt till så är det viktigt att man tar juridisk hjälp.

Bodelning i förebyggande syfte

Det är inte alltid lätt att själva reda ut vad som är en korrekt bodelning. För det är inte enbart parets tycke och känslor som styr, utan även vad som är lagligt och juridiskt korrekt. Och där är det få personer utanför familjerättens värld, som har kunskap.

För att få allt rätt kan man därför anlita en yrkesperson som har familjerätt på sin meny. På det viset kan man få de korrekta dokumenten och även få varsin kopia, att sparas på skilda håll. Eller så kan man på annat sätt välja att behålla dokumenten inför framtiden.

När du som förälder står på egna ben

Det är sällan vårdnadstvister landar i ett beslut om ensam vårdnad, men det sker ändå ibland. Faktorer som då spelar in kan till exempel vara våld i hemmet eller en missbruksproblematik.

Att uppfostra sina barn till ansvarsfulla och samhällsfunktionella medborgare görs inte med en klackspark. Det kan nog varenda förälder skriva under på. Och då arbetar ändå de flesta föräldrar i lag om två och två. Du har ingen partner vid din sida som hjälper till att hämta på förskolan eller på fotbollsträningen eller gå på föräldramöten. Du är helt själv. Ensamstående med ensam vårdnad. Eller åtminstone är det den förhoppningen du har att det kommer bli. För alternativet, att barnen ska få bo hos sin andra förälder och låta den personen vara delaktig i beslut rörande barnen, vore tusen resor värre. Åtminstone för dina barn.

Barnkonventionen spelar roll

Det ska rätt mycket till för att en förälder ska ges ensam vårdnad av barnen. Ofta anstränger man sig till och med till det yttersta för att inte hamna där. Enligt lag, inte minst barnkonventionen, har barnet rätt till båda sina föräldrar. Man får därför först visa sig vara en ytterst olämplig förälder innan det blir aktuellt att diskutera ensam vårdnad. Ibland finns det dock inget alternativ. Det kan till exempel vara när den ena föräldern är en våldsam person och vid flera tillfällen har utsatt dig eller framför allt barnen för fara. Missbruk är också en faktor som kan leda till att vårdnadstvisten slutar i ensam vårdnad för dig, då det kan bedömas att en förälder som är beroende av narkotika eller alkohol är olämplig att vara vårdnadshavare.

Umgängesrätt kan bestå

Även om den juridiska processen slutar med att du, tacksamt nog, döms till ensam vårdnad för dina barn innebär det inte att den andra föräldern aldrig mer kommer träffa dina barn. Tvärtom är det väldigt sällsynt. Just av den anledningen som nämndes att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Det blir då en fråga om umgänge snarare än om vårdnad. Om föräldern är så olämplig att hen inte tillåts vara vårdnadshavare kommer umgänget säkerligen att villkoras på något sätt. Kanske kommer det röra sig om en begränsad tid, på en offentlig plats och till och med övervakad av socialarbetare. Vad som däremot är definitivt är att den som inte är vårdnadshavare inte har ett smack att säga till om när det kommer till att ta beslut om barnet.

Har man rätt till arv efter skilsmässa?

Som det ser ut i lagen idag har en make/maka ingen laglig rätt att ärva efter skilsmässa. Men det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Ett måste är dock att det finns ett testamente.

Om den avlidne har skrivit in sin fd. make eller maka i sitt testamente så har denne möjlighet att få ta del av arv vid skiljsmässa. Men det är fortfarande ingen garanti för att det är vad som kommer att hända. Bröstarvingen, det vill säga barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led är de som i första hand har laglig rätt till arvet. Motsätter de sig testamentet och vill ha en jämkning så är det troligt att bröstarvingen blir den som får ärva. Skulle det däremot vara så att det inte finns några bröstarvingar, då är det helt upp till den som skriver sitt testamente att bestämma vem som ärver.

Om det finns barn från äktenskapet

Om makarna har gemensamma barn från äktenskapet är det barnet som får ärva sin förälder. Har denne inte fyllt arton år kan den kvarvarande föräldern förvalta arvet fram till barnets artonårsdag. Barn från ett fd. äktenskap har rätt att direkt få ut sitt arv. Detta även om den avlidne har ingått nytt äktenskap. Det kan innebära att den maken eller makan som finns kvar i livet får sälja sitt hem för att kunna betala ut arvet till barnen. I ett äktenskap är det alltid de gifta som ärver varandra. Som sambos gäller inte samma regler, så där bör ett testamente skrivas.

Hjälp med familjerätt

Familjerätt är det juridiska område som de flesta av oss kommer att komma i kontakt med under livet. Det handlar om privatliv, äktenskap, arv och vårdnad. Förr eller senare berör detta alla.

I olika kombinationer kommer de allra flesta att hamna i en situation där familjerätt och vad som gäller juridiskt blir aktuellt. Om vi varken gifter oss eller får barn har vi ändå troligen släktingar som avlider. Familjerätt handlar om alla aspekter av livet – födsel, förhållanden, barn, bortgång. För de av oss som väljer att gifta oss kan äktenskapsförord vara aktuellt. Situationer där det kan vara bra att skriva ett sådant är då man vill att vissa ägodelar ska förbli någons enskilda egendom även i ett äktenskap. En ärvd fastighet eller lösöre som ärvts är vanligt att man vill nämna i ett äktenskapsförord. Då förhållanden avslutas med separation och det finns gemensamma barn blir det ibland en tvist om vårdnad.

Livets alla skeden

När någon avlidit ska en bouppteckning ske. I den listas den avlidnas ägodelar och när den är klar och godkänd skiftas arvet mellan arvingarna. Har den som gått bort skrivit ett testamente ska också det beaktas, så länge innehållet inte strider mot svensk lag. En advokatbyrå som är specialister på familjerätt i Stockholm är således några som vi alla har nytta av. Att tänka efter före när det gäller exempelvis äktenskap och arv underlättar tillvaron för berörda och närstående. Det kan kännas mindre roligt att tänka i termer av separation och dödsfall, men det är bättre än att lämna problemen till barnen.

Står du inför en svår tid?

De flesta vill ha möjlighet att vara nära sina barn, och helst kunna se dem när man önskar. Dessvärre är inte alltid verkligheten sådan. Står du inför en vårdnadstvist behöver du få hjälp.

När man står inför en svår tid som en vårdnadstvist är det snabbt hänt att man känner sig ensam. Det finns ingen att prata med, den man en gång älskat och levt med strider man nu istället mot. Barnet behöver skyddas och ska inte dras in i några bråk. Många vill inte heller belasta familj eller vänner med sina problem, vilket man kanske ska tänka över. Dock är man aldrig ensam, och man behöver inte gå igenom det själv. När man står inför en vårdnadstvist har man en advokat vid sin sida, och denna person kommer att bli din skyddsängel som står bredvid dig genom allt.

Olika lösningar

Det går inte alltid som man tänkt sig med alla löften om att man alltid ska vara tillsammans. Ibland kommer man till en punkt där det inte går alls. Är man där kan man lösa det på olika sätt. En del klarar av att göra det själv, några tar hjälp via sin kommun av familjerätten, andra behöver hjälp av advokat och riskerar att gå upp i domstol som får fatta beslut åt dem. Om man kommer upp i domstol fastställer den vilka beslut som ska tas. Detta kan vara en långdragen process, men för barnets skull försöker man alltid göra det så snabbt som möjligt. Mer information om vårdnadstvist hittar du här: vårdnadstvist.nu