Om oss

Hur uppfostrar man ett barn? Det är långt ifrån en ny fråga och genom tiderna så har det kommit fram hur många teorier och praktiska tips som helst. Tips som idag är ytterst svåra att både ta till sig och förstå att någon ens övervägde att implementera i barnens liv.

Ett exempel på detta gäller Anna Wahlgrens Barnaboken. En bok som då – 1983 – ansågs som den absolut viktigaste boken om barnuppfostran och en bok som många föräldrar hängivet tog till sig. Idag däremot så finns det väldigt många skeptiker till både bok och till de handfasta råd som finns skrivna i den. Rätt eller fel, det låter vi vara osagt – men klart är att tiderna förändras och att vi som föräldrar även, i och med detta, måste anpassa oss till en ny verklighet.

I vår tid står vi inför helt nya utmaningar som föräldrar. Vårt digitala samhälle har dels skapat helt nya intressen hos barn och ungdomar och dels också skapat en viss förvirring hos föräldrar. Vad ska man tänka om skärmtid? Hur ska man ställa sig till sociala medier? Varför vill mitt barn inte vara ute, varför vill barnet inte idrotta och leka spontant ute på gatan med andra barn? Det är väldigt utmanande och det kan vara frustrerande. Fördelarna med internet är oändliga, men nackdelarna har även de börjat visa sig på ett tydligare sätt. Nätmobbning, övervikt som en följd av stillasittande, diabetes hos barn, depressioner och ångest… Hur hanterar man detta och hur hittar man en balans som förälder? Vi ska försöka ge råd i allt detta.

Tabula rasa. Föds ditt barn som ett tomt blad där du själv ges en möjlighet att fylla på med olika saker? Vi ska gå igenom sådana teorier och vi ska försöka peka på saker som du bör göra – och saker som du absolut inte ska göra som förälder. Vi kommer även att titta närmare på familjelivet i stort och ur alla tänkbara perspektiv. Vad händer om ni skiljer er? Vem får vårdnaden om barnen? Vad händer egentligen vid en vårdnadstvist – och hur undviker man att hamna i en sådan?

Välkommen till en sida som handlar om barn, föräldraskap och om familjelivet i stort.