Barn behöver olika lekredskap för att utvecklas

Lekredskap kan vara så mycket olika saker. Det kan vara leksaker för utomhuslek såväl som för lek inomhus. Barnen behöver stimuleras och röra på sig, inte bara sitta stilla framför en skärm.

Våra barn idag spenderar alldeles för mycket tid stillasittande. Det är skärmar vart man än ser – telefoner, datorer och tv-apparater. Dessa saker upptar väldigt mycket tid för barnen och de behöver annat också för att utvecklas och må bra. Att sitta för mycket i stillhet är inte bra för någon, men minst av allt för våra barn. De behöver använda sina kroppar till lek och utforskande istället för att spela på telefoner och datorer dagarna i ända. För att få barnen att leka och röra på sig mer behöver de få stimulerande saker som de kan leka med. Det kan vara leksaker som barnen leker med inomhus men det kan också vara i utemiljö i form av en lekplats till exempel.

Barn behöver rörelse och lekredskap för att må bra

Lekplatser för barn ska stimulera barnens upptäckarlust och leklust. De ska inspirera till lek, glädje och rörelse. En lekplats utan färg, form och spännande saker kommer inte vara något som barnen intresserar sig för särskilt länge. Om man utrustar en lekplats med rutschkanor, gungställningar, klätterställningar, sandlådor och gungbrädor i färgglatt tema så kommer barnen att trivas och vilja vara där länge för att leka och röra på sig. Lek och rörelse gör barnet trött i kroppen och pigg i hjärnkontoret. Om barn får röra på sig orkar de mer i skolan. Mer om lekredskap på denna sida: https://www.lekredskap.com/