När du som förälder står på egna ben

Det är sällan vårdnadstvister landar i ett beslut om ensam vårdnad, men det sker ändå ibland. Faktorer som då spelar in kan till exempel vara våld i hemmet eller en missbruksproblematik.

Att uppfostra sina barn till ansvarsfulla och samhällsfunktionella medborgare görs inte med en klackspark. Det kan nog varenda förälder skriva under på. Och då arbetar ändå de flesta föräldrar i lag om två och två. Du har ingen partner vid din sida som hjälper till att hämta på förskolan eller på fotbollsträningen eller gå på föräldramöten. Du är helt själv. Ensamstående med ensam vårdnad. Eller åtminstone är det den förhoppningen du har att det kommer bli. För alternativet, att barnen ska få bo hos sin andra förälder och låta den personen vara delaktig i beslut rörande barnen, vore tusen resor värre. Åtminstone för dina barn.

Barnkonventionen spelar roll

Det ska rätt mycket till för att en förälder ska ges ensam vårdnad av barnen. Ofta anstränger man sig till och med till det yttersta för att inte hamna där. Enligt lag, inte minst barnkonventionen, har barnet rätt till båda sina föräldrar. Man får därför först visa sig vara en ytterst olämplig förälder innan det blir aktuellt att diskutera ensam vårdnad. Ibland finns det dock inget alternativ. Det kan till exempel vara när den ena föräldern är en våldsam person och vid flera tillfällen har utsatt dig eller framför allt barnen för fara. Missbruk är också en faktor som kan leda till att vårdnadstvisten slutar i ensam vårdnad för dig, då det kan bedömas att en förälder som är beroende av narkotika eller alkohol är olämplig att vara vårdnadshavare.

Umgängesrätt kan bestå

Även om den juridiska processen slutar med att du, tacksamt nog, döms till ensam vårdnad för dina barn innebär det inte att den andra föräldern aldrig mer kommer träffa dina barn. Tvärtom är det väldigt sällsynt. Just av den anledningen som nämndes att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Det blir då en fråga om umgänge snarare än om vårdnad. Om föräldern är så olämplig att hen inte tillåts vara vårdnadshavare kommer umgänget säkerligen att villkoras på något sätt. Kanske kommer det röra sig om en begränsad tid, på en offentlig plats och till och med övervakad av socialarbetare. Vad som däremot är definitivt är att den som inte är vårdnadshavare inte har ett smack att säga till om när det kommer till att ta beslut om barnet.