Står du inför en svår tid?

De flesta vill ha möjlighet att vara nära sina barn, och helst kunna se dem när man önskar. Dessvärre är inte alltid verkligheten sådan. Står du inför en vårdnadstvist behöver du få hjälp.

När man står inför en svår tid som en vårdnadstvist är det snabbt hänt att man känner sig ensam. Det finns ingen att prata med, den man en gång älskat och levt med strider man nu istället mot. Barnet behöver skyddas och ska inte dras in i några bråk. Många vill inte heller belasta familj eller vänner med sina problem, vilket man kanske ska tänka över. Dock är man aldrig ensam, och man behöver inte gå igenom det själv. När man står inför en vårdnadstvist har man en advokat vid sin sida, och denna person kommer att bli din skyddsängel som står bredvid dig genom allt.

Olika lösningar

Det går inte alltid som man tänkt sig med alla löften om att man alltid ska vara tillsammans. Ibland kommer man till en punkt där det inte går alls. Är man där kan man lösa det på olika sätt. En del klarar av att göra det själv, några tar hjälp via sin kommun av familjerätten, andra behöver hjälp av advokat och riskerar att gå upp i domstol som får fatta beslut åt dem. Om man kommer upp i domstol fastställer den vilka beslut som ska tas. Detta kan vara en långdragen process, men för barnets skull försöker man alltid göra det så snabbt som möjligt. Mer information om vårdnadstvist hittar du här: vårdnadstvist.nu