Hjälp med familjerätt

Familjerätt är det juridiska område som de flesta av oss kommer att komma i kontakt med under livet. Det handlar om privatliv, äktenskap, arv och vårdnad. Förr eller senare berör detta alla.

I olika kombinationer kommer de allra flesta att hamna i en situation där familjerätt och vad som gäller juridiskt blir aktuellt. Om vi varken gifter oss eller får barn har vi ändå troligen släktingar som avlider. Familjerätt handlar om alla aspekter av livet – födsel, förhållanden, barn, bortgång. För de av oss som väljer att gifta oss kan äktenskapsförord vara aktuellt. Situationer där det kan vara bra att skriva ett sådant är då man vill att vissa ägodelar ska förbli någons enskilda egendom även i ett äktenskap. En ärvd fastighet eller lösöre som ärvts är vanligt att man vill nämna i ett äktenskapsförord. Då förhållanden avslutas med separation och det finns gemensamma barn blir det ibland en tvist om vårdnad.

Livets alla skeden

När någon avlidit ska en bouppteckning ske. I den listas den avlidnas ägodelar och när den är klar och godkänd skiftas arvet mellan arvingarna. Har den som gått bort skrivit ett testamente ska också det beaktas, så länge innehållet inte strider mot svensk lag. En advokatbyrå som är specialister på familjerätt i Stockholm är således några som vi alla har nytta av. Att tänka efter före när det gäller exempelvis äktenskap och arv underlättar tillvaron för berörda och närstående. Det kan kännas mindre roligt att tänka i termer av separation och dödsfall, men det är bättre än att lämna problemen till barnen.