Har man rätt till arv efter skilsmässa?

Som det ser ut i lagen idag har en make/maka ingen laglig rätt att ärva efter skilsmässa. Men det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Ett måste är dock att det finns ett testamente.

Om den avlidne har skrivit in sin fd. make eller maka i sitt testamente så har denne möjlighet att få ta del av arv vid skiljsmässa. Men det är fortfarande ingen garanti för att det är vad som kommer att hända. Bröstarvingen, det vill säga barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led är de som i första hand har laglig rätt till arvet. Motsätter de sig testamentet och vill ha en jämkning så är det troligt att bröstarvingen blir den som får ärva. Skulle det däremot vara så att det inte finns några bröstarvingar, då är det helt upp till den som skriver sitt testamente att bestämma vem som ärver.

Om det finns barn från äktenskapet

Om makarna har gemensamma barn från äktenskapet är det barnet som får ärva sin förälder. Har denne inte fyllt arton år kan den kvarvarande föräldern förvalta arvet fram till barnets artonårsdag. Barn från ett fd. äktenskap har rätt att direkt få ut sitt arv. Detta även om den avlidne har ingått nytt äktenskap. Det kan innebära att den maken eller makan som finns kvar i livet får sälja sitt hem för att kunna betala ut arvet till barnen. I ett äktenskap är det alltid de gifta som ärver varandra. Som sambos gäller inte samma regler, så där bör ett testamente skrivas.