När föräldrar är oense

Det kan vara mycket svårt att genomgå en separation och med barn är det ännu värre. Då är det viktigt att man vet att man kan få hjälp av en jurist med allt som rör barnen och föräldraskapet.

Vid en separation är det oftast en partner som vill genomföra den medan den andra inte vill att man delar på sig. Det kan vara för att man fortfarande har starka känslor för sin partner och dessutom för att man inte kan tänka sig att vara ifrån sina barn. Då kan det vara extra svårt när man både ska lämna sin partner och dessutom inte få vara med sina barn varje dag. Den sorgen kan göra att man blir extra ledsen över saknaden av barnen och vill ha dem så mycket som möjligt.

Hjälp vid tvist

När föräldrar inte kan komma överens om barnens boende eller vårdnad så slutar ärendet oftast i en vårdnadstvist. Det innebär att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet och kunna fatta alla beslut själv. Orsaken kan vara att man inte kan komma överens om hur barnen ska leva och uppfostras. Men det kan även bero på att den ena föräldern är olämplig på något sätt, eller att det förekommit våld i familjen där den ena föräldern känner sig hotad. Det är viktigt att anlita jurist vid vårdnadstvist så att man kan känna sig trygg och säker över att allt sköts på ett korrekt och rättvist sätt, som är enligt lagen.